Grasvoorraad

Optimaal beheren van de grasvoorraad

Een hoge grasopname staat of valt met de hoeveelheid en kwaliteit van de grasvoorraad in de weide. De voorraad neemt af met de hoeveelheid gras die de koeien dagelijks opvreten en neemt toe met de hoeveelheid die bijgroeit. Bij omweiden draait het vooral om het beheren van de voorraad zodat over twee tot drie weken een nieuwe ‘weidesnede’ klaar staat op het beoogde perceel. Voor standweiden gaat het bovendien om de dagelijkse balans tussen opname en bijgroei op het ‘blok’ waar de koeien op dat moment grazen. Meer ‘Grip op Gras’ is noodzakelijk voor het kunnen managen van de grasvoorraad. Het kunnen meten en voorspellen van de grasgroei is daarbij een belangrijk aspect.


Nieuws

Producten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan