Nieuws

Analyse weideseizoen in volle gang

Gepubliceerd op
21 november 2016

Het zit er op, het onderzoek naar de Amazing Grazing-bouwstenen voor beweiding in 2016. Het was een wisselend maar groeizaam seizoen. Het seizoen op Zegveld in het westen van het land telde 163 beweidingsdagen, Dairy Campus in het noorden 193. De analyse en synthese van onderzoeksresultaten is in volle gang.

De koeien op Zegveld hebben in totaal zo’n drie weken op stal gestaan, wat het verschil in weidedagen verklaart. “Het zuiden en het westen hebben veel meer regen gehad. De te natte omstandigheden op Zegveld waren reden om een deel van de koeien  twee weken op stal te zetten”, verklaart Bert Philipsen, projectleider van Amazing Grazing. “De derde week op stal in het najaar, was ingegeven door een tekort aan gras in het stripgraassysteem.”

Figuur 1: Weidedagen in 2016
Figuur 1: Weidedagen in 2016

Bijzonder was dat de ‘KurzRasen’ groep minder hinder ondervond van de nattigheid, doordat de bodem meer draagkracht had. “Op Dairy Campus konden we vroeg starten met beweiden en was het net niet nodig om koeien op te stallen. In de nazomer werd het eerder aan de droge kant. Bodemaspecten vormen ook één van de belangrijke bouwstenen van Amazing Grazing.”

Gedurende het hele seizoen is op beide locaties onderzoek gedaan aan de zes bouwstenen waaruit Amazing Grazing is opgebouwd.

  • Grasopname: Een zo hoog mogelijke opname en benutting van gras
  • Voorraadbeheer: Het optimale beheer en planning van de grasvoorraad
  • Grasgroei: Het voorspellen van de grasgroei
  • Bodem: Optimale bodem in relatie tot grasgroei en benutting
  • Bijvoeding: Een optimale bijvoeding voor een hoge gras opname
  • Koegedrag: Gebruiken van het koegedrag voor een hoge benutting van weidegras
Figuur 2: de bouwstenen van Amazing Grazing
Figuur 2: de bouwstenen van Amazing Grazing

Op elk van deze bouwstenen zijn gedurende het hele seizoen metingen gedaan en waarnemingen verricht, met 8 groepen van 15 melkkoeien. “Die hebben veel waardevolle informatie opgeleverd voor het project”, vertelt Philipsen.

Op beide locaties is gemeten aan twee basisvormen van weidegang: Standweiden en omweiden. Bij standweiden vreten de koeien van de dagelijkse bijgroei, bij omweiden is de hoeveelheid per dag afgepast. “Hierbij vreten de koeien elke dag een strook gras leeg en krijgen ze dagelijks een nieuwe strook aangeboden”, besluit de projectleider.

Figuur 3: bouwstenen onderzocht binnen verschillende vormen van weiden. Op Zegveld is Stripgrazen en KurzRasen, op Dairy Campus Stripgrazen en Roterend Standweiden..
Figuur 3: bouwstenen onderzocht binnen verschillende vormen van weiden. Op Zegveld is Stripgrazen en KurzRasen, op Dairy Campus Stripgrazen en Roterend Standweiden..