Nieuws

Constante grashoogte voorwaarde voor grasproductie bij standweiden

Gepubliceerd op
27 maart 2018

Iedere dag een nieuw perceel volgens een vaste volgorde is bij (roterend) standweiden erg gemakkelijk. Het op peil houden van de grashoogte is de uitdaging bij (roterend) standweiden. Binnen het project Amazing Grazing wordt gewerkt aan een tool die de veehouder hierin ondersteund.

Het advies is om bij (roterend) standweiden de grashoogte op het beweidingsplatform, het deel van het perceel waarop de koeien weiden, tussen de 9 en 11 cm te houden. Dit is de streeflengte. Bij hogere graslengtes worden de beweidingsverliezen namelijk hoger. Komt de grashoogte onder de 8 cm, dan komt de grasproductie in het geding!

Tool voor constante grashoogte 

In Amazing Grazing werken veehouders, adviseurs en onderzoekers vanaf 2017 samen aan de ontwikkeling van een tool die de veehouders ondersteunt om de grashoogte constant te houden in het door hen gekozen (roterend) standweidesysteem. Het uitgangspunt van de tool is dat de dagelijkse bijgroei van het gras het grasaanbod is voor de koeien. Hoeveel de koeien hiervan opnemen kan worden gestuurd met het aantal uren weidegang en de bijvoeding. De grashoogte is de resultante van bijgroei en grasopname. De tool bestaat uit twee onderdelen, het grasvenster en het voervenster. In 2017 is de eerste versie van de tool getest.

Grasvenster

Het grasvenster (figuur 1) geeft het verloop van de grashoogte, uitgedrukt in kg droge stof per ha, in het groeiseizoen weer. Het hielp de veehouders overzicht te houden. Het grasvenster is gebaseerd op de grashoogte die wekelijks door de veehouders werd ingeschat en ingevoerd in de tool. Hiervoor gebruikten de veehouders in de test de grashoogte meter om een objectieve meting te krijgen. In de toekomst is het de bedoeling dat ook andere manieren om de droge stofopbrengst te bepalen invoer voor de tool kunnen zijn.

Figuur 1. Het grasvenster voor een standweidesysteem met drie blokken; de grashoogte is vertaald naar droge stofopbrengst gemeten vanaf de grond
Figuur 1. Het grasvenster voor een standweidesysteem met drie blokken; de grashoogte is vertaald naar droge stofopbrengst gemeten vanaf de grond

Voervenster

Het voervenster gaf het bijvoedingsadvies om de grashoogte op peil te houden, echter dat functioneerde nog niet goed in de test in 2017. De ervaring van veehouders, adviseurs en onderzoekers was dat de grasopname door de koeien in het voorjaar moeilijk te sturen is met bijvoeding alleen. Het aanpassen van de uren weidegang bleek noodzakelijk om te voorkomen dat de koeien het gras te kort afgrazen. Later in het seizoen laten de koeien zich makkelijker sturen met bijvoeding. Daarom wordt in 2018 de tool verbeterd en opnieuw getest.