Nieuws

Hergroei na beweiding

Gepubliceerd op
13 november 2019

Na beweiding is de overblijvende stoppel een mengelmoes van gras met verschillende lengten. Wat betekent dat voor de hergroei van gras? Uit de resultaten van Amazing Grazing blijkt dat per centimeter extra stoppellengte de gemiddelde extra groei tussen een half en vier procent ligt. Deze kennis helpt om de grasgroei na beweiding beter te voorspellen.

Weidende koeien laten een mozaïek van verschillende grashoogten achter. Op de ene plek is het gras bijna tot de grond kaalgevreten, terwijl verderop lange resten van geweigerd gras zijn blijven staan. En daarnaast ook nog plekken zijn met alle grashoogten daartussenin.

Groen blad

De snelheid waarmee een grasplant herstelt na beweiding is afhankelijk van de aanwezigheid van het groeipunt en de hoeveelheid groen blad. Mocht het gras zo kort zijn afgeweid, of gemaaid, dat het groeipunt is verwijderd, dan begint de hergroei meteen al met een achterstand vanuit een nieuw te vormen zijspruit. De hoeveelheid groen blad bepaalt hoe snel het gras uit de startblokken komt. Normaal gesproken, tot een grashoogte van circa 15 cm, geldt hoe meer blad, des te sneller de hergroei. Maar daarboven geldt deze regel niet, omdat dan ook meer oudere bladeren afsterven. Netto is de groei dan gelijk of zelfs iets lager.

Groeisnelheid meten

In Amazing Grazing is in 2018 op Dairy Campus een proef uitgevoerd om de groeisnelheid van gras te meten vanuit een beginsituatie met verschillende stoppellengten. Na de eerste, tweede en derde snede zijn veldjes gemaaid op een stoppelhoogte van 5, 8, 11, 15 of 18 cm om de invloed van beweiding zo goed mogelijk na te bootsen. Vervolgens zijn de veldjes in de tweede, derde of vierde snede geoogst als maaisnede. Bij een stoppel van 5 centimeter groeide het gras dagelijks met 75 tot 125 kilogram droge stof per hectare. Hoe hoger de stoppel, hoe sneller het gras groeide. Bij een stoppel van 15 of 18 centimeter lag de grasgroei op 100 tot 200 kilogram droge stof per hectare. Uit de resultaten is een gemiddelde extra groei berekend van ongeveer een half tot vier procent per centimeter extra stoppellengte. Deze kennis is gebruikt om de voorspelling van de grasgroei na beweiding te verbeteren.

Grasgroei (kg ds/ha/dag) in relatie tot de stoppellengte van de tweede, derde en vierde snede bemest grasland op Dairy Campus in 2018.
Grasgroei (kg ds/ha/dag) in relatie tot de stoppellengte van de tweede, derde en vierde snede bemest grasland op Dairy Campus in 2018.