Nieuws

Variatie in gedrag van koeien tijdens weidegang

Gepubliceerd op
25 juni 2017

In de bouwsteen Gedrag van het project Amazing Grazing wordt met koesensoren het gedrag van koeien tijdens weidegang geregistreerd. Het grasaanbod lijkt effect te hebben op het aantal en de hoogte van de graaspieken over de dag. Bij een hoog grasaanbod is het graasgedrag van koeien meer synchroon, ook tussen verschillende beweidingssystemen..

Figuur 1. Gemiddelde eettijd in minuten per uur (eten ruwvoer binnen, en grazen buiten) tijdens week 17 en week 18 (24 april t/m 7 mei 2017) van koeien in twee beweidingssystemen: roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG).
Figuur 1. Gemiddelde eettijd in minuten per uur (eten ruwvoer binnen, en grazen buiten) tijdens week 17 en week 18 (24 april t/m 7 mei 2017) van koeien in twee beweidingssystemen: roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG).
Figuur 2. Gemiddelde eettijd in minuten per uur (eten ruwvoer binnen, en grazen buiten) tijdens week 19 en week 20 (8 mei t/m 21 mei) van koeien in twee beweidingssystemen: roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG).
Figuur 2. Gemiddelde eettijd in minuten per uur (eten ruwvoer binnen, en grazen buiten) tijdens week 19 en week 20 (8 mei t/m 21 mei) van koeien in twee beweidingssystemen: roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG).
Figuur 3. Gemiddelde eettijd in minuten per uur (eten ruwvoer binnen, en grazen buiten) tijdens week 21 en week 22 (22 mei t/m 4 juni) van koeien in twee beweidingssystemen: roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG).
Figuur 3. Gemiddelde eettijd in minuten per uur (eten ruwvoer binnen, en grazen buiten) tijdens week 21 en week 22 (22 mei t/m 4 juni) van koeien in twee beweidingssystemen: roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG).

Van week tot week zien we opvallende verschillen in graasgedrag tussen de twee beweidingssystemen op Dairy Campus; roterend standweiden (RS) en stripgrazen (SG). In de drie plaatjes hieronder staan de gemiddelde eettijden (eten van ruwvoer binnen en grazen buiten) per uur berekend over een periode van telkens twee weken voor koeien in RS en koeien in SG.

Variatie in eet- en graasgedrag in de tijd

In week 17 en 18 (figuur 1) was het grasaanbod nog relatief laag. In week 19 en 20 (figuur 2) liep de temperatuur op en kwam de jonge grasgroei op gang. Het aanbod was nog beperkt. Stripgrazen had meer en frisser gras dan in de weken daarvoor. Dit zou de hogere ochtendpiek kunnen verklaren. In week 21 en 22 (figuur 3) was het warm en was er voldoende vocht. De grasgroei was flink op gang. Met voor beide groepen een ruim grasaanbod leken de gemiddelde eetpatronen nu ook sterk op elkaar. Wel was sprake van hogere en langdurigere ochtendpieken en rond 13 à 14u een tweede graaspiek. Het grasaanbod lijkt dus effect te hebben op het aantal en de hoogte van de graaspieken over de dag.