Nieuws

Voorspelling actuele grasgroei weer gestart

Gepubliceerd op
16 april 2018

Sinds twee jaar werkt Wageningen Livestock Research binnen de projecten Amazing Grazing en Precisie Landbouw 2.0 aan het modelmatig voorspellen van de actuele grasgroei. De voorspellingen zijn vergeleken met gemeten grasopbrengsten onder maaiomstandigheden. De toetsing krijgt dit jaar een vervolg in het project DISAC.

In dit project wordt naast opbrengst ook specifiek gekeken naar de voorspelling van het ruw eiwitgehalte in gras en het meten van stikstof in de bodem met sensoren. In Amazing Grazing zal de groeivoorspelling onder beweidingsomstandigheden getest worden en dit is een volgende stap in de ontwikkeling van het groeimodel.

Voorspellen van grasgroei

De grasgroei wordt modelmatig voorspeld aan de hand van de weersverwachting en beschikbare stikstof uit bodem en bemesting. Hiervoor is de webapplicatie GrasSignaal ontwikkeld. De belangrijkste paramaters zijn bodemvocht, stikstof en temperatuur. De voorspellingen worden getoetst aan gemeten grasopbrengsten van proefvelden op Dairy Campus, Proefbedrijf Vredepeel en KTC Zegveld voor respectievelijk de grondsoorten klei, zand en veen. In de proef is het tijdstip van maaien en de stikstofgift gevarieerd om het groeimodel onder uiteenlopende omstandigheden te kunnen toetsen.

Resultaten tot nu toe

Om een algemeen beeld te geven van de resultaten op de drie proefvelden zijn in onderstaande figuren voor de jaaropbrengsten de voorspellingen vergeleken met metingen. Een vergelijking van de voorspellingen met de resultaten van een maaiproef laat zien dat voor zandgrond zowel in 2016 als in 2017 de jaaropbrengst goed is voorspeld. Voor kleigrond was dit ook in 2016 het geval, maar in 2017 werd de opbrengst onderschat.  Voor veengrond kwam in 2016 eind juni een deel van het proefveld onder water te staan waardoor verschil in opbrengsten tussen herhalingen ontstond. Dit gaf een relatief grote spreiding in gemeten grasopbrengsten ten opzichte van de voorspellingen. Opvallend is de onderschatting van grasopbrengsten voor klei en veen in 2017. De oorzaak hiervan wordt verder geanalyseerd om het groeimodel te kunnen verbeteren.

Capture.2016.JPG
Capture2017.JPG

Vervolg in 2018

Dit jaar ligt de nadruk op het verbeteren van het groeimodel dat aan GrasSignaal ten grondslag ligt: de voorspelling van het ruw eiwitgehalte en het voorspellen van grasgroei onder beweidingsomstandigheden. Voor beweiding moet rekening gehouden worden met gestoorde bijgroei van gras tijdens weiden en de grasresten die daarna achterblijven. Verder gaat Veeteelt komend grasseizoen wederom wekelijks de voorspelde groeisnelheid (kg ds per ha per dag) uit GrasSignaal publiceren op de website van Veeteelt.

Meer informatie over het project DISAC