Software

Bedrijfswijzer Varkens

Met de Bedrijfswijzer Varkens (BWV) stelt u snel een saldoberekening en een bedrijfsbegroting op voor uw varkensbedrijf.

U gebruikt daarvoor bedrijfseigen gegevens en normatieve kengetallen.

BWV bevat de volgende modules: huisvesting, economie, voeding, SPF en arbeid. BWV berekent het effect van wijziging in de bedrijfsvoering op technische en economische resultaten.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met Johan de Boer.