Software

BeweidingsWijzer

Met de BeweidingsWijzer berekent u wat de gevolgen zijn voor het beweidingssysteem als u wijzigingen aanbrengt in arbeid, economie en het mestbeleid.

Het programma geeft melkveehouders inzicht in de consequenties van wijzigingen in het toegepaste beweidingssysteem in de zomermaanden.


Start de BeweidingsWijzer

Download de Beweidingswijzer