Nieuws

Grasgroei lijkt te voorspellen

Gepubliceerd op
20 februari 2017

Bij beweiding is een goede graslandplanning essentieel. Tien tot 14 dagen vooruit kijken is nodig om steeds voldoende en goed gras te kunnen aanbieden. Het voorspellen van grasgroei is daarbij essentieel. Tot nu toe gebeurt dat meestal op basis van ervaring, maar zou dat ook beter kunnen? Binnen de bouwsteen Grasgroei van Amazing Grazing wordt een internettool ontwikkeld om grasgroei nauwkeurig te voorspellen.

Weten hoeveel gras er staat en hoeveel erbij gaat groeien ervaart een veehouder als de belangrijkste knelpunten voor het plannen van beweiding. Binnen Amazing Grazing is het de ambitie om makkelijk en snel de actuele grasvoorraad te kunnen meten om vervolgens vandaar uit de grasgroei voor de komende weken te voorspellen. Dit kan melkveehouders helpen om het juiste inschaar- en/of maaimoment te bepalen.

Tool

Voor het voorspellen van grasgroei wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van locatie specifieke data die algemeen beschikbaar zijn, zoals neerslagdata van de buienradar, temperatuur en verdamping van het dichtstbijzijnde weerstation (historisch en verwachting) en de bodemtextuur (bodemkaart). De tool zelf is een internet applicatie die zelfstandig met behulp van weerdata een vochtbalans bijhoudt en waar de gebruiker zelf eigen specifieke gegevens aan toevoegt, zoals grondwaterstanden, beregeningsgiften, bemesting- en oogstdata. Amazing Grazing streeft ernaar het aantal eigen in te voeren gegevens  zo klein mogelijk te houden.   

Het groeimode

Voor het voorspellen van grasgroei wordt een statistisch model gebruikt dat gebaseerd is op vrijwel alle groeiverloopproeven die in het verleden in Nederland zijn uitgevoerd. De belangrijkste parameters zijn stikstofvoorziening en bodemtype. Door middel van een bodemvochtbalans wordt de voorspelde grasgroei gecorrigeerd voor de vochtvoorziening. Zowel droogte als natschade verminderen de gewasverdamping, wat leidt tot een lagere groei. De stikstofvoorziening vindt plaats in de vorm van drijfmest, kunstmest en de stikstoflevering uit de bodem. Voor de stikstoflevering wordt de NLV van de bodem als uitgangspunt gebruikt.

Toetsing

In 2016 is op drie grondsoorten gestart met het vergelijken van de modelmatige voorspelling met de werkelijke groei door het uitmaaien van proefveldjes in verschillende opbrengststadia. De proef ligt op de proefbedrijven Vredepeel (zand), Dairy Campus (klei) en KTC Zegveld (veen). Er worden drie stikstofbemestingsniveaus gehanteerd en binnen elke snede wordt op vier tijdstippen gemaaid.
Vooral voor het proefveld op Vredepeel is de grasgroei goed voorspeld. De bodemvochttoestand en de stikstoflevering is op een droge zandgrond dan ook makkelijker te voorspellen dan voor klei en veen, die hydrologisch gezien veel complexer zijn. De uiteindelijke stikstoflevering bleek aanzienlijk af te wijken van de werkelijke stikstoflevering. Dit is een belangrijke verklaring voor afwijkende voorspellingen. Met een aangepaste NLV zijn voor zand en klei aanmerkelijk betere voorspellingen verkregen. De meest beperkende factor voor veengrond is een goede benadering van de bodemvochttoestand.

In Figuur 1 staan de voorspellingen van de jaaropbrengsten voor de proeflocatie Vredepeel met een aangepaste stikstoflevering. De 1:1 lijn (rood) laat zien dat de werkelijke opbrengsten licht onderschat werden, maar dat de relatie tussen de voorspellingen en de waarnemingen erg goed (hoge verklaarde variantie) waren.

Figuur 1. Voorspelde grasgroei op jaarbasis voor de proeflocatie Vredepeel (zand). In het rood staat de 1:1 lijn tussen de modeluitkomsten en de gemeten opbrengsten.
Figuur 1. Voorspelde grasgroei op jaarbasis voor de proeflocatie Vredepeel (zand). In het rood staat de 1:1 lijn tussen de modeluitkomsten en de gemeten opbrengsten.

In 2017 en 2018

Sensoren meten bodemvocht, bodemtemperatuur, neerslag en N-gehalte van gras
Sensoren meten bodemvocht, bodemtemperatuur, neerslag en N-gehalte van gras

De toetsing van de grasgroeivoorspelling wordt in 2017 voorgezet en mogelijk ook in 2018. Het vochtmodel wordt aangepast om vooral voor veengrond tot een betere benadering van de werkelijke vochttoestand te komen. Daarbij wordt geprobeerd om meer grip te krijgen op de stikstoflevering vanuit de bodem. De tool is nu nog een onderzoeksinstrument dat verder wordt aangepast en wetenschappelijk onderbouwd. In de tweede fase van Amazing Grazing wordt de tool toepasbaar gemaakt voor de praktijk zodat ook melkveehouders het kunnen gaan gebruiken. Waarschijnlijk dan ook gecombineerd met de tools voor graslandplanning zoals de ‘Feedwedge’ en tools voor ‘Standweiden’.