Nieuws

Grasgroei meten of voorspellen?

Gepubliceerd op
25 februari 2019

In de projecten ‘Amazing Grazing’ en ‘Precisie landbouw 2.0’ wordt gekeken naar het modelmatig schatten van de actuele grasopbrengst en het voorspellen van de groei in de komende dagen. In een V-Focus lichten de onderzoekers toe hoe de nieuwe modelmatige alternatieven zich verhouden tot remote sensing met drones of satellietbeelden en de grashoogtemeter.

Het voorspellen van grasgroei is een van de zes bouwstenen die binnen het project Amazing Grazing ontwikkeld worden. Grasgroeivoorspelling kan melkveehouders helpen bij het plannen van beweiding en maaien. Om de actuele opbrengst te kunnen schatten én de groei te kunnen voorspellen is de webapplicatie GrasSignaal ontwikkeld. Daarnaast is gebruik gemaakt van remote sensing om de opbrengst in de wei te meten. Om te toetsen in welke mate deze alternatieven correct of bruikbaar zijn, zijn ook metingen in veldproeven gedaan. De resultaten hiervan zijn te lezen in het artikel ‘Grasgroei meten of grasgroei voorspellen’ in V-Focus, februari 2019.

Werken aan praktijkimplementatie in 2019

De combinatie van methoden is perspectiefvol om meer grip te krijgen op de te verwachten grasopbrengst en het ruw eiwitgehalte. In 2019 wordt de webapplicatie GrasSignaal in Amazing Grazing en N-sensing, deelproject in de pps Data Intensieve Smart Agrifood Chains, ingezet en getest op vijf melkveebedrijven. Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre remote-sensing beelden te combineren zijn met groeivoorspelling. Deze praktijktest is een volgende stap naar praktijkimplementatie.