Nieuws

Hogere draagkracht bodem door dichtere zode bij kurzrasen

Gepubliceerd op
2 maart 2017

Onderzoek op KTC Zegveld laat zien dat de bodem bij kurzrasen (jaarrond tussen de 3-5 cm grashoogte weide) een hogere draagkracht heeft dan bij stripgrazen. Een bijzonder resultaat van de bouwsteen bodem in het project Amazing Grazing en de PPS ruwvoerproductie en bodemmanagement. Deze hogere draagkracht wordt in belangrijke mate verklaard door een hogere zodedichtheid bij kurzrasen ten opzichte van stripgrazen. Dit zijn de eerste concrete aanwijzingen dat het beweidingssysteem effect heeft op bodem(kwaliteit).

Draagkracht

Draagkracht in de zode is belangrijk voor een goede benutting van weidegras. Hogere draagkracht leidt tot een ongestoorde weidegang over het seizoen en kan uiteindelijk het weideseizoen verlengen. In onderzoek op KTC Zegveld naar bodemaspecten bij verschillende vormen van beweiding, kurzrasen en stripgrazen, hebben we in 2016 de draagkracht en zodedichtheid bepaald op vier kurzrasen en vier stripgrazen percelen. De draagkracht is gemeten met een penetrometer op vijf verschillende meetdagen. Voor kurzrasen bleek de draagkracht  gemiddeld 15 % hoger  dan voor stripgrazen (Figuur 1). De grote variatie door het jaar was sterk gerelateerd aan het bodemvochtgehalte: natte grond resulteert in een slechtere draagkracht. Echter, dit kon de verschillen tussen de beide beweidingssystemen niet verklaren.

graph1.PNG

Dichtere zode resulteert in grotere draagkracht bij kurzrasen

De draagkracht van de zode bleek direct gecorreleerd met de zodedichtheid (Figuur 2). Een hogere zodedichtheid resulteert in een betere draagkracht. De zodedichtheid is gemeten met de point quadrat methode. Bij deze methode worden tien spaken met 10 cm afstand in de grond geprikt. Op grondniveau wordt gekeken of de spaken kale grond raken of de basis van een grasspruit. Deze meting is tien keer herhaald voor elk perceel. Op basis van deze methode was het percentage grasbedekking in augustus 2016  voor kurzrasen 85% en  voor stripgrazen 52%.

Hogere zodedichtheid onder kurzrasen (links) vergeleken met stripgrazen (rechts)
Hogere zodedichtheid onder kurzrasen (links) vergeleken met stripgrazen (rechts)
graph3.PNG

Uitvoering

Dit vergelijkend onderzoek naar kurzrasen en stripgrazen in het veenweidegebied is uitgevoerd door KTC Zegveld, Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research in het kader van de projecten Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden, Amazing Grazing (bouwsteen bodem)en de PPS ruwvoerproductie en bodemmanagement. In deze projecten doen we onderzoek naar de interactie tussen beweiding en bodem, waaronder draagkracht en mineralisatie.