Nieuws

Innovaties Bemest op z'n Best bieden perspectief

Gepubliceerd op
1 maart 2024

Het onderzoeken en helpen bij de doorontwikkeling van innovaties is een van de belangrijkste pijlers van Bemest op z'n Best. De onderzoekers zien perspectief in het behalen van het ultieme doel: halveren van de ammoniakemissie bij mesttoediening.

Tussenstand innovaties

Inmiddels heeft Bemest op z'n Best negenenvijftig ideeën ontvangen, waarvan er zestien als kansrijk
beoordeeld zijn. Hiervan zijn er op dit moment tien in onderzoek. Daarnaast is voor vier innovaties onderzoek in voorbereiding of wordt gewerkt aan afspraken over samenwerking. Twee aanbieders hebben de samenwerking in goed overleg beëindigd. Het programma voert vier technische onderzoeken op eigen initiatief uit, waarvan er twee gericht zijn op innovaties.  

De onderzoekers zien de innovaties die in onderzoek zijn in een aantal gevallen als heel verrassend en interessant. Ze zien dan ook echt perspectief op het bereiken van het doel om technieken te vinden, waarmee we de ammoniakemissie bij mesttoediening kunnen halveren.

Van idee naar praktijk

Als een idee ingediend is, is de eerste stap het herkennen van de potentiële bijdrage van de innovaties aan het doel. De onderzoeken nemen veel tijd in beslag. Hierdoor en met het naderende einde van het programma in zicht (eind 2025), wordt de mogelijkheid om nieuw aangeboden innovaties nog volledig in het programma te onderzoeken beperkter. Toch blijven we nieuwe innovaties beoordelen, omdat er ook in dit stadium nog interessante en soms ook flink doorontwikkelde innovaties in beeld komen.

Gedragsverandering

Al vroeg in het programma hebben we gezien dat met het zorgvuldiger toepassen van de huidige technieken al veel winst behaald kan worden ten opzichte van de huidige praktijk. Daarom zet het programma naast het onderzoeken en demonstreren van innovaties ook in op het voorlichten over beter bemesten. Dat laatste doen we in demo’s en kennissessies. Ook richten we ons op het gedrag:
wat belemmert partijen om de winst te pakken die behaald kan worden door aandacht te besteden aan de uitvoering van bemesting? En hoe kun je de partijen stimuleren om daar vooruitstrevender in te worden? De komende tijd bekijken we hoe we onze kennis op dit gebied nog verder kunnen verspreiden.