Project

BeMestWijs fase 1

Dit project ontwikkelt een laagdrempelige en praktijkgerichte managementtool BeMestWijs waarin de laatste stand van kennis over bemesten beschikbaar komt voor melkveehouders.

Optimaal bemesten voor een minimale milieubelasting en maximale gewasgroei binnen de geldende bemestingsnormen is een uitdaging voor veel melkveehouders. Ze zijn dan ook op zoek naar praktische handvatten om de beschikbare meststoffen beter te verdelen over percelen en op een optimaal moment toe te dienen. Daardoor worden de nutriënten maximaal benut en emitteren ze niet naar grond- en oppervlaktewater of naar de lucht.

Drieledig doel

  • Ontwikkelen van een laagdrempelige en praktijkgerichte managementtool BeMestWijs voor melkveehouders met de laatste kennis over bemesten.
  • Ontwikkelen van een verdienmodel waarmee BeMestWijs actueel is te houden en waarmee financiële middelen beschikbaar komen voor het door ontwikkelen tot een precisiebemesting tool in fase 2.
  • Stimuleren van innovatie m.b.t. precisiebemesting van grasland. Door met name kennis en ervaring m.b.t. precisie bemesting uit de akkerbouw te vertalen via rekenregels/algoritmes naar graslandmanagement.

Verwachte resultaten

  • Managementtool BeMestWijs (op perceelsniveau);
  • Een verdienmodel voor onderhoud en doorontwikkeling;
  • Rekenregels/algoritmes precisiebemesting grasland.

LTO Bedrijven zorgt voor de communicatie over – en de vermarkting van de managementtool.

Achtergrondinformatie

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Klik op de afbeelding voor een vergroting