Project

De relatie tussen kalveropfok op het melkveebedrijf en de prestaties van het kalf op het vleeskalverbedrijf

Kennis over de relatie tussen de opfokomstandigheden van vleeskalveren op het melkveebedrijf van oorsprong en de latere prestaties van deze kalveren op het vleeskalverbedrijf, is schaars. Deze belangrijke schakel wordt onder de loep genomen om zo de gezondheid van kalveren te verbeteren.

In de praktijk verloopt de kalveropfok op het melkveebedrijf niet altijd optimaal, mede door gebrek aan aandacht, tijd en een heldere werkwijze. Dit kan resulteren in een tegenvallende ontwikkeling van de kalveren, gezondheidsproblemen en een hoge uitval. Dit kan ook gelden voor toekomstige vleeskalveren, die daardoor minder goed aan de start verschijnen.

Er worden in de Nederlandse vleeskalversector routinematig al zeer veel data verzameld over uitval en technische prestaties van kalveren. In dit project worden dit soort gegevens gekoppeld aan de (vroege) opfokomstandigheden van vleeskalveren op het melkveebedrijf van oorsprong. Kennis over de meest geschikte opfokmethoden voor toekomstige vleeskalveren, gelet op de latere prestaties, kan onder meer gebruikt worden in de advisering van melkveehouders.

Doel

Verwacht wordt dat door het toepassen van opfokmethoden die in dit onderzoek als positief uit de bus komen, de gezondheid van kalveren wordt verbeterd, waardoor het gebruik en het gebruik van antibiotica vermindert. Met behulp van kennis uit dit project kunnen opfoksystemen voor (toekomstige vlees)kalveren op melkveebedrijven geoptimaliseerd worden.

Wat onderzoeken we?

We kijken naar de relatie tussen opfokomstandigheden van kalveren op melkveebedrijven van oorsprong en de latere prestaties van deze kalveren op het vleeskalverbedrijf in termen van uitval en groei.

In het project wordt bij een steekproef aan melkveebedrijven die deelnemen aan het ‘Programmakalf van Denkavit, en de ‘MKD Driehoek’ van Fuite een vragenlijst afgenomen door buitendienstmedewerkers / kalverspecialisten van Denkavit en Fuite tijdens bedrijfsbezoeken. In de vragenlijst wordt systematisch de kalveropfok van (toekomstige vlees)kalveren in kaart gebracht.

Informatie over de opfok van kalveren op het melkveebedrijf van oorsprong wordt gerelateerd aan routinematig verzamelde gegevens over prestaties van vleeskalveren afkomstig van de melkveebedrijven waarvan de opfokomstandigheden gedetailleerd in kaart zijn gebracht.

Het streven is om data van vleeskalveren over drie jaargangen in het kader van dit project te analyseren: 2019, 2020 en 2021. De gegevens worden geanalyseerd met behulp van geavanceerde statistische methoden.