Nieuws

Zaai gras onder mais

Gepubliceerd op
10 juni 2020

Gras als vanggewas onder mais is een belangrijke maatregel om de uitspoeling van mineralen te verminderen. Bij onderzaai is na de oogst het vanggewas direct aanwezig, waardoor het gewas zich goed kan ontwikkelen en zorgt voor een goed bedekte bodem. Dit leidt tot minder uitspoeling en een hoger productie van organische stof voor de bodem.

Op zand- en lössgronden is het verplicht om na de teelt van mais een vanggewas in te zaaien. Dit gewas moet voor in 1 oktober de grond in. Als teler zijn er drie opties om er voor te zorgen dat in het najaar een goed ontwikkeld vanggewas op het perceel staat. Drie opties op een rij:

  • Kies voor een maisras dat op tijd afrijpt, zodat de loonwerker het gewas op tijd kan oogsten. En vervolgens voor 1 oktober het vanggewas kan inzaaien.
  • Zaai het vanggewas gelijk met de mais. Wees hierbij alert op gewasconcurrentie van het vanggewas met de maisplant.
  • Kies er voor om het vanggewas te zaaien als de maisplant is gegroeid tot ongeveer kniehoogte.

Het beste moment om het gras onder de maïs zaaien is als de mais ongeveer knielengte hoog is. Houdt rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Zorg dat de maisplant in het juiste stadium is en ongeveer 40 centimeter hoog is, zodat het gras licht krijgt om te kiemen. Als het gras kiemt moet het maisperceel ‘gaan sluiten'’, waardoor het gras niet de concurrentie aan gaat met de maisplant.
  • Zaai het gras tussen de mais in combinatie met schoffelen. De schoffel maakt de grond los, waardoor er een zaaibed ontstaat waar het gras zich prima kan ontwikkelen.
  • Zaai tussen de 15 en 20 kilogram Italiaanse raaigras per hectare.
  • Let erop dat er minimaal 14 dagen zit tussen het spuiten van bodemherbiciden en het onderzaaien van gras. Eerder zaaien heeft weinig zin, omdat het gras dan slecht of niet ontwikkelt.