Nieuws

Demodag: Dit zijn nieuwe inzichten en handvaten voor huidige opgaves

Gepubliceerd op
15 mei 2023

Verminderen van stikstof uitstoot, methaan, afschaffen derogatie, nitraatuitspoeling en waterkwaliteit zijn opgaves waar de melkveehouderij op dit moment mee te maken heeft. Binnen de Dairy Campus geven we op verschillende manieren vorm aan deze opgaves. Benieuwd hoe? Kom naar de demodag op donderdag 1 juni 2023 op innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden.

De demodag staat in het teken van de hierboven genoemde opgaves. Inzichten op het gebied van precisielandbouw en biodiversiteit kunnen bijdragen aan de omgang met deze opgaves. Op welke manier kun jij hier invulling aan geven met behulp van kleine aanpassingen in de bedrijfsvoering? Je hoort en ziet het tijdens de demodag in een gevuld programma.

Programma

10:30 Ontvangst

11:00 Volgen van een onderdeel

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 Volgen van twee onderdelen

15:00 - 16:00 Borrel + netwerk

Tijdens de demodag is het mogelijk om aan diverse onderdelen deel te nemen:

  • Demo vaste rijpaden en verbeteren mestbenutting

Door de afschaf van derogatie is minder mest beschikbaar per hectare, waardoor goede benutting nog belangrijker wordt. Door mestbenutting te verbeteren en op een optimaler moment te kunnen bemesten en door vermijden van bodemverdichting met als gevolg opbrengstderving. Welke effecten hebben vaste rijpaden op de gewasopbrengst? Hoe zit het met rijschade? En levert plaats specifiek bemesten van grasland meer biodiversiteit op? We demonstreren de machines die voor het rijpadensysteem worden gebruikt met o.a. het snelwisselsysteem.

  • Proeftuin: werken aan opgaves in de praktijk

Stikstof, methaan, afschaffen derogatie, nitraatuitspoeling en waterkwaliteit zijn enkele (en niet de minste) opgaves waar de melkveehouderij op dit moment mee te maken heeft. Al deze opgaves komen samen in de proeftuin van de Dairy Campus. Op welke manier kun je 25% van jouw areaal inrichten voor biodiversiteit? Hoe zet ik data in om biodiversiteit te monitoren? Welke effecten zien we van kruiden in grasland op de gezondheid van dieren? En hoe draagt dit bij aan de huidige opgaves? We nemen je graag mee op een mini farmwalk door de proeftuin op de Dairy Campus.

  • Leren van elkaar: wat betekenen deze nieuwe inzichten voor mijn bedrijf?

Hoe kunnen melkveehouders productie verhogen, bodem verbeteren, kwaliteit van het grasland optimaliseren en diergezondheid bevorderden? En tegelijkertijd de biodiversiteit een positieve impuls geven zonder verlies van inkomsten? Dit onderzoeken we binnen de PPS Met precisie naar meer biodiversiteit. Onder leiding van Gerard Migchels - verbinder van praktijk, wetenschap en overheid - worden de tussentijdse resultaten besproken. Op een interactieve wijze ga je in gesprek over het belang van het onderzoek. Wat betekenen deze resultaten voor de bedrijfsvoering en hoe draagt dit bij aan de opgaves op jouw erf? Kritische vragen en waardevolle tips zijn welkom!

Je opgeven doe je hier

Hopelijk tot dan!

Deze dag is een initiatief binnen het project ‘PPS Met precisie naar meer biodiversiteit’, van Wageningen University & Research. Meer informatie over de PPS Met precisie naar meer biodiversiteit? Klik hier!