Nieuws

Studenten bedenken nieuwe mesttoedieningstechnieken

Gepubliceerd op
22 mei 2023

Om de toekomstige loonwerkers, veehouders en machinebouwers bewust te maken van nut en noodzaak van emissiearm bemesten, legden we agrarische studenten enkele praktische cases voor. Met jeugdig enthousiasme en een frisse blik, doken zij in de mestmaterie… figuurlijk dan. Dit zijn hun ideeën voor emissiearme mesttoediening en de vergroting van het draagvlak hiervoor bij de doelgroepen.

Saxion International Project Week

Tijdens de International Projectweek wierpen studenten van de Saxion Hogeschool zich op business cases van verschillende deelnemende bedrijven en organisaties. Voor Bemest op z’n Best gingen ze op zoek naar nieuwe, mechanische oplossingen voor emissiearme bemesting en verdiepten ze zich in het aanzuren van mest.

De week werd groots afgetrapt met een lezing van astronaut André Kuipers, waarna een groepje studenten onder leiding van Herman Krebbers en Niek Vedelaar van Bemest op z’n Best, aan de slag gingen. Ze vergaarden kennis over de principes van ammoniakemissie, bestaande bemestingsmethoden en het aanzuren van mest en maakten vervolgens keuzes in innovatierichting. In heuse 3D-modellen ontwierpen ze vervolgens nieuwe mestdoseringssystemen. Daarbij experimenteerden ze onder andere met verschillende rollers (plat en diabolo) en gestroomlijnde ploegvoetjes, om de mest direct na het aanbrengen af te dekken met grond om luchtcontact te minimaliseren. Maar ze keken ook naar het verschil in effect van mestaanzuring met azijnzuur, zwavelzuur of een combinatie daarvan. De week werd afgesloten met per projectgroep een presentatie van de nieuwverworven kennis én de technische oplossing waartoe dit leidde.

1: Innovatieve ideeën van studenten Saxion Hogeschool voor emissiearme mesttoediening.
1: Innovatieve ideeën van studenten Saxion Hogeschool voor emissiearme mesttoediening.

Innovatiedag Van Hall Larenstein

De studenten aan Van Hall Larenstein Leeuwarden volgden voorafgaand aan hun innovatiestage een brainstormtraining. Twee onderzoeksvragen van Bemest op z’n Best stonden daarbij centraal. Een aantal groepjes bogen zich over technische oplossingen om de ammoniakemissie tijdens bemesting te reduceren. Andere groepjes dachten na over het vergroten van draagvlak onder loonwerkers en boeren om met emissiereductie aan de slag te gaan.

Uit de brainstorm kwamen onder andere een zodenbemester met benevelaar en een sleepslang met aparte sproeiers om direct na de mesttoediening het gras schoon te sproeien en de mest beter in de grond te spoelen. Om boeren, bedrijfsopvolgers en loonwerkers effectiever te bereiken bedachten de studenten een Instagram-account om best practices en kennis te delen, een avondcursus en een ludiek stripverhaal voor in de vakbladen.

2: Ideeën van studenten Van Hall Larenstein om ammoniakemissie te reduceren en draagvlak voor toepassing te vergroten.
2: Ideeën van studenten Van Hall Larenstein om ammoniakemissie te reduceren en draagvlak voor toepassing te vergroten.

Wat nemen we mee?

De activiteiten voor studenten zijn in de eerste plaats bedoeld om hen kennis te laten maken met de materie en bewust te maken van de noodzaak tot reductie van ammoniakemissie. Maar Bemest op z’n Best is ook benieuwd naar hun ideeën en bekijkt welke suggesties we mee kunnen nemen in het programma.

Het is natuurlijk moeilijk om in één dag of in één projectweek met een kant-en-klare oplossing te komen. Maar de creativiteit kan wel voor (her)nieuw(d)e denkrichtingen leiden voor zowel de technische oplossing als de communicatie. Het is interessant om te leren hoe de jonge generatie omgaat met communicatie en welke media hen aanspreken. Dat helpt Bemest op z'n Best weer in het sectorbreed uitdragen en verspreiden van kennis over emissiearme bemesting.