Project

Graze Guide

In de melkveehouderij is er toenemende aandacht voor het op een zo natuurlijk mogelijke manier houden van de dieren. Het is hierbij wenselijk dat melkkoeien tijdens de weide periode gedurende een belangrijk deel van de dag de mogelijkheid hebben om te grazen. Afrastering vormt een belemmering voor een efficiënte weidegang en voederwinning.

Koeien in- en uitscharen is veel werk en automatische melksystemen kunnen niet efficiënt worden ingezet in combinatie met weidegang. Bij grazende dieren zijn twee aspecten van belang:

  • Hoe de dieren groepsgewijs of individueel te verplaatsen naar, van en tussen graasgebieden (het drijven van dieren)
  • Hoe er voor te zorgen dat de dieren zich niet buiten het aangewezen (graas)gebied gaan begeven (het hoeden van dieren)

Er is behoefte aan technologische hulpmiddelen waarmee dieren toegang wordt verschaft (gehoed) tot een flexibel aan te passen graasgebied en waarmee dieren individueel en of als groep gedreven kunnen worden.

In het ‘haalbaarheidsonderzoek Cow Guide’ wordt onderzocht of door het geven van signalen aan individuele koeien het hoeden (en drijven) van groepen en individuele koeien met technologische middelen mogelijk is.

Nieuws

Meer informatie