Product

Handboek Melkveehouderij

Het Handboek Melkveehouderij is een digitaal naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur en student. Het boek is gebaseerd op kennis en onderzoeksresultaten van onder meer Wageningen Livestock Research. Het digitale handboek is voor iedereen gratis toegankelijk.

In het digitale Handboek Melkveehouderij is belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek direct naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma‚Äôs gemakkelijk te vinden. 

Download het Handboek Melkveehouderij 2023-2024

Download editie 2023-2024 van het handboek in z'n geheel of per hoofdstuk.

Voorblad, colofon en voorwoord
Hoofdstuk 1 - Bodem en water
Hoofdstuk 2 - Bemesting
Hoofdstuk 3 - Grasland en voedergewassen
Hoofdstuk 4 - Agrarisch natuurbeheer
Hoofdstuk 5 - Voederwinning
Hoofdstuk 6 - Veevoeding
Hoofdstuk 7 - Rundveeverbetering
Hoofdstuk 8 - Gezondheid
Hoofdstuk 9 - Melkwinning
Hoofdstuk 10 - Bedrijfsgebouwen
Hoofdstuk 11 - Mechanisatie
Hoofdstuk 12 - Kwaliteitsborgingssystemen
Hoofdstuk 13 - Bedrijfsontwikkeling
Gehele Handboek Melkveehouderij

Bestel een hardcopy van het handboek