Nieuws

Eerste test WeideWasser

Gepubliceerd op
10 juli 2013

Afgelopen weken is op een beweid grasperceel van VIC Zegveld een proef aangelegd met verschillende methoden van weideslepen en de WeideWasser. Met de WeideWasser worden de mestflatten direct na beweiden verspreid met een weidesleep en vervolgens nagespoeld met water.

In de proef wordt de WeideWasser vergeleken met een aantal andere methoden van mestflatten verspreiden zoals: standaard weidesleep, weilandbeluchter, kammensleep en wiedeg. De weidewasser wordt ingezet met 20 en 40 m3 water per ha. In het onderzoek wordt gekeken naar de afbraaksnelheid van de mestflatten, de grasopbrengst en de grasopname. Doel is om met een verbeterde weidesleeptechniek de grasopbrengst, opname en mineralenbenutting te verbeteren. De eerste snede van het proefperceel is gemaaid. De tweede en de derde snede zijn beweid. Beide keren zijn direct na het beweiden de mestflatten bewerkt met de verschillende methoden. Nadat de vierde snede ook beweid is zullen de resultaten op een rij worden gezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Wageningen UR Livestock Research en studenten van CAH Vilentum te Dronten.

Mestflatten in de wei als gevolg van beweiding geven veel beweidingsverliezen en een slechte benutting van de mest. Er zijn diverse ervaringen met weideslepen die de mestflatten verspreiden. Deze hebben een gunstig effect op de afbraak van mest en daarmee op de hoeveelheid gras ten opzichte van niet slepen. De weidesleep heeft echter een ongunstig effect op de oppervlakte die besmeurd wordt. De uitdaging is de nadelen, en daarmee de beweidingsverliezen, te beperken met nieuwe innovatieve weidesleepsystemen.

Het onderzoek met de WeideWasser is een onderdeel van Amazing Grazing dat gefinancierd wordt door Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken. Het doel van dit project is om oplossingen aan te dragen voor knelpunten bij beweiding. Het thema WeideWasser en weideresten sluit aan op de vraag “hoe meer opbrengst van het land te halen en benutten bij beweiding”. Het filmpje onderaan de pagina laat zien hoe de WeideWasser de mestflatten met een weidesleep verspreidt en vervolgens naspoelt met water.

Volgens de studenten Andries Aalberts en Dennis de Munnik lijkt uit de eerste metingen de WeideWasser effect te hebben op de mate van afweiden. De toppen van het gras dat besmeurd was met mest werden afgevreten wanneer de mestflat met de weidewasser behandeld was. Bij de andere behandelingen was dit minder of niet het geval.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan
IMG_1377 kammensleep (foto 2).JPG