Software

BedrijfsWijzer Pluimvee

Met de BedrijfsWijzer Pluimvee van Wageningen Livestock Research stelt u snel een saldoberekening en een bedrijfsbegroting op voor uw pluimveebedrijf.

BedrijfsWijzer Pluimvee gebruikt daar bedrijfseigen gegevens en normatieve kengetallen voor. Het programma berekent het effect van wijziging in de bedrijfsvoering op technische en economische resultaten. De BedrijfsWijzer Pluimvee bevat de modules leghennen en vleeskuikens.

Contact BedrijfsWijzer Pluimvee

Neem voor meer informatie contact op met: