Nieuws

Graze Guide: koeien weiden met een virtuele afrastering

Gepubliceerd op
21 november 2016

Ondanks dat het aantal melkveehouders dat z’n koeien buiten houdt redelijk constant blijft, kwam eerder dit jaar in het nieuws dat het aantal koeien met weidegang aan het afnemen is. Het weiden van koeien wordt door veel veehouders als arbeidsintensief en inefficiënt ervaren. De vraag die zich opdringt is: kunnen we de melkveehouders helpen om het weiden van koeien arbeidsextensiever te maken en de efficiëntie van de grasopname te optimaliseren?

Op melkveebedrijven wordt bij het diermanagement veelvuldig gebruikgemaakt van sensoren die aan de koe bevestigd zijn. Die worden bijvoorbeeld ingezet om de koe in de melkstal en de krachtvoerbox te herkennen of om de dieractiviteit gedurende de dag te registreren. Zo wordt bijvoorbeeld tochtigheid vastgesteld.

Op Dairy Campus is in het weideseizoen 2016 in twee proeven onderzocht of koeien met sensoren kunnen worden gestuurd bij het beweiden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde virtuele (onzichtbare) afrastering.

In het onderzoek lag de nadruk op de volgende vragen:

  • Zijn koeien te sturen met signalen die op grond van de positie van het dier in het veld aan het dier gegeven worden en is dat nog steeds het geval als zich bijzonderheden voordoen, zoals tochtigheid?
  • Het gebruik van sensoren raakt aan de integriteit van het dier. Is het met betrekking tot het dierenwelzijn verantwoord om technologie in te zetten bij het weiden van melkkoeien en zijn er eventuele randvoorwaarden?
  • Kan er door gebruik te maken van sensorsignalen een efficiënte begrazingssystematiek worden bewerkstelligd?

Uit een eerste analyse van de data lijkt het dat de eerste twee vragen positief beantwoord kunnen worden. Voor de definitieve antwoorden op deze vragen en een antwoord op de laatste vraag, is echter verdere analyse van de verkregen data noodzakelijk.   

Kamervragen

Het project heeft in de media behoorlijk in de ‘picture’ gestaan, zo hebben Radio 1 en een aantal lokale media aandacht aan het project besteed. Dit heeft bijgedragen aan de bekendheid van het project met als gevolg dat er een aantal Kamervragen over het onderzoek is gesteld.

De Kamervragen gingen onder meer over het ethische aspect binnen het onderzoek. Eind augustus kwam staatssecretaris Van Dam met zijn antwoord. Hij laat weten dat het onderzoekproject voorafgaand is getoetst en dat het voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op dergelijke onderzoek. Tevens benadrukt hij dat in het onderzoek aandacht wordt besteed aan het aspect van dierenwelzijn.

Deze positieve signalen maken het naar verwachting voor een marktpartij gemakkelijker om in te stappen bij de verdere ontwikkeling van een dergelijk systeem.

Virtuele afrastering in de media