Software

HerinzaaiWijzer

Bepaal met de HerinzaaiWijzer van Wageningen Livestock Research of het lonend is om een graszode te vernieuwen. Het programma berekent het verschil tussen de kosten van graslandverbetering en de te verwachten meeropbrengst van grasland in de eerste tien jaren na herinzaai.

Behalve de kosten van herinzaai heeft u ook te maken met verlies aan stikstof en koolstof door afbraak van organische stof in de bodem en van de oude zode. Dat leidt tot een lagere meeropbrengst en draagt bij aan de broeikasgasemissie!

De financiële herinzaaikosten, de actuele botanische samenstelling, het tijdstip van herinzaai, de groeiomstandigheden en het verlies aan organische stof bepalen samen of herinzaai financieel aantrekkelijk is of niet.

De groeiomstandigheden worden gekarakteriseerd door grondsoort, vochtvoorziening (grondwatertap) en de stikstofjaargift. Het verlies aan organische stof is afhankelijk van het tijdstip van scheuren en het onderbreken van het blijvend grasland met een of meerdere jaren snijmaïs.

Start de HerinzaaiWijzer

Start de HerinzaaiWijzer