Nieuws

Mestflat wegwassen met minder water?

Gepubliceerd op
3 augustus 2015

Mestflatten beperken de grasproductie en geven veel beweidingsverliezen. Een argument voor veehouders om de koeien juist op stal te houden. Vorig jaar is gebleken dat verse weidemest met slepen en tegelijk een (kunstmatige) regenbui van 10 mm het snelste verdwijnt. Tijd dus om de mestflat verder onder de sleep te nemen. Met water, onder druk, om de hoeveelheid water te beperken. In het project Amazing Grazing is gekeken of slepen en wassen met water onder hoge of lage druk helpt om mestflatten sneller te laten verdwijnen.

Mestflatten in de wei beperken grasproductie, geven veel beweidingsverliezen en een slechte benutting van de mest. Er is veel praktijkervaring met weideslepen, vaak geeft dat extra versmering als regen de mest niet wegspoelt. Een weidewasser zou dit kunnen verhelpen of voorkomen.

Door Wageningen UR Livestock Research, het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) en het Louis Bolk Instituut is op KTC Zegveld een proef aangelegd met direct slepen van mestflatten na beweiding. Slepen van mestflatten geeft vaak versmering van het gras en geeft minder kans op een natuurlijke afbraak van de mestflat door insecten en regenwormen. Direct beregenen na het slepen zou versmering tegen kunnen gaan en de mest beter verspreiden. In het onderzoek is na de eerste snede wassen met verschillende hoeveelheden water onder lage en hoge druk (50 resp. 90 bar) toegepast. Bekijk het filmpje. Om het effect van de behandelingen te bepalen op het graasgedrag zal een panel van 8 koeien ingezet worden op proefveldjes.

Het onderzoek loopt dit weideseizoen en de resultaten zijn dit najaar beschikbaar. Een eerste indicatie is dat met hogere druk minder water nodig is om gras te wassen.