Project

Projecten graslandbeheer

Wageningen Livestock Research verricht onderzoek naar het beperken van emissie van ammoniak en methaan via graslandbeheer in de melkveehouderij. Op deze pagina vinden melkveehouders, adviseurs en onderzoekers gebundelde informatie over onze projecten, resultaten en nieuws.

Bekijk de projectinformatie:

Deze projecten zijn onderdeel van de Klimaatenvelop-projecten in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit