Themadag 2021

Webinar: Bemesting en Kringlooplandbouw

Op 11 februari 2021 heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) een webinar gehouden met als thema Bemesting en Kringlooplandbouw. Het programma startte met een plenaire sessie. Na twee parallelle workshops eindigde het webinar met een plenaire afsluiting. Op deze pagina vindt u per sessie de terugkijklink en de getoonde presentaties in pdf.

Webinar Bemesting en kringlooplandbouw, plenaire sessie

Het webinar startte met een plenaire sessie waarin Jos Verstraten (voorzitter van de CBGV) en Jantine van Middelkoop (Wageningen Livestock Research) vertellen wat het verder sluiten van kringlopen betekent voor mineralenstromen en hoe die mineralenstromen er op het melkveebedrijf, de melkveehouderij in Nederland en in ons voedselsysteem uitzien. Gespreksleider is René Schepers.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Na de plenaire sessie vonden twee workshops plaats.

1. Workshop Kringlopen sluiten met lagere inputs

  Wat zijn de mogelijkheden met uitgekiende bemesting en teelt? Wat is het mechanisme achter de lagere inputs en hogere efficiëntie? Welke praktijkvoorbeelden kennen we al? Waar zien de deelnemers perspectief? De deskundigen Albert-Jan Bos (DLV Advies) en Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) geven het antwoord op deze vragen onder leiding van gespreksleider Bert Philipsen (WUR).

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  Kringlopen sluiten door lagere inputs. Lagere verliezen door minder input? - Albert-Jan Bos (DLV Advies) en Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut )

  2. Workshop Kringlopen sluiten door hogere benutting dierlijke mest

  Wat zijn de mogelijkheden om de (eigen) dierlijke mest beter te benutten door deze te bewerken of anders aan te wenden middels technische oplossingen om zoveel mogelijk kunstmest uit te sparen? Welke technische oplossingsrichtingen zijn er? Welk mechanisme zit daar achter? Wat betekenen deze voor de manier van bemesten en vakmanschap? De deskundigen Zwier van de Vegte (KTC de Marke) en Harm Wientjes (DLV Advies) geven het antwoord op deze vragen onder leiding van gespreksleider René Schepers.

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  Kringlopen sluiten door meer te halen uit dierlijke mest. Mest beter benutten door techniek - Harm Wientjes (DLV Advies) en Zwier van de Vegte (KTC de Marke)

  Afsluiting van het webinar Bemesting en kringlooplandbouw

  Het CBGV webinar sluiten we af met de drie belangrijkste genoemde punten in de workshops. Tot slot geven Jos Verstraten en Jantine van Middelkoop hun visie op de toekomst. Als melkveehouders zullen we moeten blijven innoveren. Denk bij grote investeringen niet alleen hoe die passen binnen je bedrijfssysteem, maar ook in je omgeving met reststromen en, nog groter, binnen het gehele voedselsysteem. Durf te blijven ontdekken!

  - Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan